TOIMITUSEHDOT KOTIPALVELUT

 

Palvelun myyjä

Koda Oy
Riihitie 22, 96900 Saarenkylä
annika@kodaoy.fi
Y 3349059-5
FI55 3939 0063 4489 71


Palvelu

Asiakas määrittää haluamansa työkokonaisuuden, sisällön ja ohjeistuksen.

Vastuu

Yrityksellä on tarvittava vastuuvakuutus sopimuksessa mainitun työn yhteydessä mahdollisesti tapahtuville vahingoille. Vahinkotapauksista tulee ilmoitus tehdä välittömästi tai viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa. Liitäthän esine- ja omaisuusvahingoissa kuvan vahinkotapahtumasta ilmoitukseen.


Laskutus 

Työstä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan per henkilötyötunti/palvelupaketti. Minimiveloitus on 2h. Tuntilaskutus alkavin puolen tunnin jaksoin.
Laskutamme palvelun jälkikäteen, maksuehto 7pv. Laskutus tapahtuu sähköpostitse, paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä.


Peruutusehdot

Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutokset vähintään 2 vuorokautta ennen sovittua aikaa, puhelimitse tai sähköpostitse. Peruuttamatta jätetystä käynnistä veloitetaan minimiveloitus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan sairastuessa tarttuvaan tautiin, on siitä ilmoitettava viipymättä palveluntuottajalle. Mikäli sairaustapauksissa järjestetään korvaava siivous, ei peruutusmaksua veloiteta. Jos korvaava siivouskerta perutaan, peritään tällöin peruutusmaksu.

Mikäli sopimusasiakas haluaa perua enemmän kuin yhden siivouskerran, on ilmoitus tehtävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tauon aloittamista.


Ylivoimainen este

Yrityksellä on oikeus perua palvelun suoritus koska tahansa, mikäli yritystä kohtaa yrityksestä riippumaton peruutuspakko, Force Major (esim. äkilliset sairaustapaukset) ,näissä tapauksissa yritys ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja pyrimme suorittamaan/siirtämään siivouksen mahdollisimman pian, heti kun siihen on mahdollisuus.


Vaitiolo ja salassapito

Yritys ei luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemistään tai kuulemistaan, sekä pidämme palvelutehtäviin sisältyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina.

 

 

Scroll to Top