Omavalvontasuunnitelma

 

Palvelun tuottaja

Koda Oy
Y 3349059-5

Omavalvonnan vastuuhenkilö

Annika Niskala

Toimintaperiaatteet, toiminta-ajatus ja arvot

Palvelujen tuottaja tarjoaa seuraavanlaisia palveluita, siivous, ammattijärjestäjän palvelut, asiointiapu, ruoanlaitto, sosiaalinen kanssakäyminen, lumityöt, puiden kanto sekä tavaroiden siirto- ja kantoapu.

Asiakkaina on lähtökohtaisesti ikäihmiset, lapsiperheet sekä muut henkilöt, jotka tarvitsevat apua kotonaan. Työ tehdään palveluntarjoajan omilla työvälineillä. Palvelut tuotetaan asiakasta kuunnellen ja hänen toiveidensa mukaisesti. Palvelun tuottaa yrittäjä itse tai hänen työntekijänsä.

Osaamisen ylläpito

Palvelujen tuottaja pyrkii ylläpitämään osaamistaan olemalla yhteydessä muihin palveluntarjoajiin sekä tarvittaessa hakeutuu lisäkursseille tai -koulutuksiin. Tällä hetkellä ammattitaito on riittävä.

Riskienhallinta

Palveluntarjoaja huolehtii työergonomiasta sekä työturvallisuudesta. Työnteon aikana huolehditaan, että työvälineet eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Asiakkaan
kanssa käydään tarvittaessa epäkohtia avoimesti läpi. Palveluntarjoaja tuo myös itse esille laatuun ja turvallisuuteen liittyviä epäkohtia.

Asiakastietojen käsittely

Asiakastietoja säilytetään niille varatussa paikassa, lukitussa kaapissa. Sähköinen asiakasrekisteri on laskutusasioita varten ja se on suojattu asianmukaisesti
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Noudatamme kaikessa toiminnassani vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, suunnitelma tarkastetaan kerran vuodessa.

Paikka ja päiväys
Rovaniemi 11.4.2023

Allekirjoitus
Annika Niskala

Scroll to Top